logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bảng giá Cao su ngày 27/08/2013 28/08/2013

Giá mủ cao su tại Tây Ninh, Đồng Nai

Chủng loại/Địa phương

Tây Ninh

Đồng Nai

Ngày 27/08

Ngày 26/08

Ngày 27/08

Ngày 26/08

Mủ tươi dạng nước, đ/TSC

427

403

428

404

Mủ đông (tạp chén), đ/kg

19800

18900

19900

19000

Giá cao su thành phẩm tại một số thị trường  trong tuần

Chủng loại/Địa phương

Bình Phước/Tây Ninh

Đồng Nai/Bình Dương

Ngày 27/08

Ngày 26/08

Ngày 27/08

Ngày 26/08

RSS1

51500

50300

-

-

RSS3

50600

49400

-

-

SVR 3L

-

-

49900

48700

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 26/08

Ngày 23/08

Ngày 26/08

Ngày 23/08

SMR CV, cent/kg

272.50

270.15

275.30

272.90

SMR L, cent/kg

244.75

241.70

247.20

244.15

Latex (Iso 2004), sen/kg

536.50

531.00

542.00

536.50

Giá cao su kỳ hạn tháng 8 tại Tocom và Thượng Hải

Ngày 26/08

Ngày 23/08

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

267.0

258.5

8.5

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

19385

18865

520

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ