logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 7/2013 tăng cả về lượng và giá trị 27/08/2013

So với tháng trước, cao su xuất khẩu tăng 47,0% về lượng và tăng 42,0% về giá trị nhưng giá giảm nhẹ 3,4%. So với cùng kỳ năm trước, cao su xuất khẩu trong tháng 7/2013 tăng 25,0% về lượng nhưng giảm 3,8% về giá trị và giảm mạnh 48,7% về giá.

Trong 7 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu được 507.061 tấn, đạt 1.237 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.440 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 1,3% về lượng nhưng giảm 16,6% về kim ngạch xuất khẩu và đơn giá bình quân giảm 17,7%. Còn so với 7 tháng đầu năm 2011, cao su xuất khẩu tăng 37,3% về lượng nhưng giảm 22,9% về giá trị, giảm mạnh 43,8% về giá.

Xuất khẩu cao su của nước ta trong tháng 7/2013 đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 do cao su đang trong vụ thu hoạch.

Lượng và giá trị cao su thiên nhiên xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2013

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 7/2013 tăng cả về lượng và giá trị

Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (PL) từ nguồn Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 7/2013 tăng cả về lượng và giá trị

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ