logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Số liệu thống kê ngành cao su thiên nhiên của Malaysia tháng 6/2013 23/08/2013

Sản lượng cao su thiên nhiên (CSTN) của Malaysia trong tháng 6/2013 đạt 66,566 nghìn tấn tăng 33,1% so với tháng trước nhưng giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2012. Khu vực trang trại nhỏ là nhà sản xuất CSTN chính chiếm 92,2% trong khi khu vực đồn điền góp 7,8%. Sembilan là nơi sản xuất CSTN lớn nhất trong khu vực đồn điền (21,6%), tiếp theo là Kedah (18,9%) và Perak (17,1%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 6/2013 của Malaysia đạt 62,404 nghìn tấn giảm 1,6% so với tháng trước nhưng tăng 3,8% so với tháng 6/2012. Trong đó cao su SMR chiếm 91,2% trong tổng xuất khẩu và chủ yếu vẫn là chủng loại SMR20 (chiếm 54,7% trong tổng xuất khẩu SMR). Xuất khẩu cao su của nước này trong tháng 6/2013 chủ yếu sang Trung Quốc (chiếm 35,2%); Đức (chiếm 14,1%); Iran (chiếm 11,4%); USA (chiếm 3,6%); Hàn Quốc (3,2%); Nam Phi (3,1%)….

Nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 6/2013 của Malaysia đạt 76,313 nghìn tấn, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập khẩu chủ yếu là cao su SMR và Latex chiếm tỷ trọng lần lượt 36,4% và 35,7%. Nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan (chiếm 52,1%) và Việt Nam (chiếm 23,8%).

Trong tháng 6/2013, tổng tiêu dùng nội địa cao cao su thiên nhiên của nước này đạt 37,073 nghìn tấn tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2012. Ngành công nghiệp găng tay cao su là ngành công nghiệp tiêu thụ cao su thiên nhiên nhiều nhất chiếm 66,4%, tiếp theo là dây cao su chiếm 11,5%; lốp xe và ống chiếm 6,8%.

Tồn kho cao su thiên nhiên của Malaysia trong tháng 6/2013 đạt 130,224 nghìn tấn tăng 5,9% so với tháng 5/2013 và tăng 12,7% so với mức tồn kho 6/2012.

Diễn biến một số chỉ tiêu thống kê quan trọng của ngành cao su thiên nhiên của Malaysia theo từ 1/2012-6/2013, nghìn tấn

cs3 22-8-2013.jpg

Nguồn: Cục thống kế Malaysia

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ