logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bảng giá Cao su ngày 21/08/2013 22/08/2013

Giá mủ cao su tại Tây Ninh, Đồng Nai

Chủng loại/Địa phương

Tây Ninh

Đồng Nai

Ngày 21/08

Ngày 20/08

Ngày 21/08

Ngày 20/08

Mủ tươi dạng nước, đ/TSC

396

397

397

398

Mủ đông (tạp chén), đ/kg

18600

18900

18700

19000

Giá cao su thành phẩm tại một số thị trường  trong tuần

Chủng loại/Địa phương

Bình Phước/Tây Ninh

Đồng Nai/Bình Dương

Ngày 21/08

Ngày 20/08

Ngày 21/08

Ngày 20/08

RSS1

49300

50200

-

-

RSS3

48500

49400

-

-

SVR 3L

-

-

47800

48700

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 20/08

Ngày 19/08

Ngày 20/08

Ngày 19/08

SMR CV, cent/kg

272.55

274.50

275.50

277.30

SMR L, cent/kg

241.45

243.00

243.90

245.50

Latex (Iso 2004), sen/kg

529.00

530.00

534.50

535.00

Giá cao su kỳ hạn tháng 8 tại Tocom và Thượng Hải

Ngày 20/08

Ngày 19/08

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

250.5

260.5

-10.0

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

18260

18540

-280

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ