logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bảng giá Cao su ngày 19/08/2013 20/08/2013

Giá mủ cao su tại Tây Ninh, Đồng Nai

Chủng loại/Địa phương

Tây Ninh

Đồng Nai

Ngày 19/08

Ngày 16/08

Ngày 19/08

Ngày 16/08

Mủ tươi dạng nước, đ/TSC

395

393

396

394

Mủ đông (tạp chén), đ/kg

18800

18700

18900

18800

Giá cao su thành phẩm tại một số thị trường  trong tuần

Chủng loại/Địa phương

Bình Phước/Tây Ninh

Đồng Nai/Bình Dương

Ngày 19/08

Ngày 16/08

Ngày 19/08

Ngày 16/08

RSS1

50100

49700

-

-

RSS3

49200

48900

-

-

SVR 3L

-

-

48500

48200

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 16/08

Ngày 15/08

Ngày 16/08

Ngày 15/08

SMR CV, cent/kg

274.85

275.50

277.60

278.30

SMR L, cent/kg

243.25

244.00

245.75

246.45

Latex (Iso 2004), sen/kg

528.50

528.00

534.00

533.50

Giá cao su kỳ hạn tháng 8 tại Tocom và Thượng Hải

Ngày 16/08

Ngày 15/08

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

255.7

257.8

-2.1

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

18485

18060

425

Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ