logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thực hiện Đề án tái cơ cấu VRG : Phát triển vị thế Tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu 20/08/2013

Phương châm của VRG là phát triển sản xuất kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng lực lượng lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Định hướng của VRG là tăng cường hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm.

Đảng ủy VRG xác định việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn là biện pháp và là nhiệm vụ trọng tâm để VRG giữ vững được sự ổn định, phát triển theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và trước yêu cầu cạnh tranh, tồn tại của Tập đoàn. Song song đó, các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đoàn thể (nhất là Công đoàn và Đoàn Thanh niên) tập trung lãnh đạo, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện tái cơ cấu để CBCNVC-LĐ hiểu và nắm được những nội dung, yêu cầu chủ yếu của tái cơ cấu.

Nghị quyết cũng nêu rõ, căn cứ vào Quyết định phê duyệt đề án Tái cơ cấu VRG của Chính phủ, HĐTV VRG xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đúng ngành nghề SXKD, lộ trình thực hiện theo đề án, ưu tiên phát triển lĩnh vực trồng, chế biến cao su và các sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu cao su.

* Theo Nghị quyết HĐTV VRG lần 6 năm 2013, HĐTV VRG thống nhất trong tháng 8 sẽ hoàn thành phương án tái cơ cấu các công ty. Cuối tháng 8/2013, VRG sẽ xem xét, phê duyệt đề án của những công ty có quy mô lớn và một số công ty cổ phần như: Đồng Nai, Dầu Tiếng, Phú Riềng, Phước Hòa, Hòa Bình.

                        P.V

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ