logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bảng giá Cao su ngày 15/08/2013 16/08/2013

Giá mủ cao su tại Tây Ninh, Đồng Nai

Chủng loại/Địa phương

Tây Ninh

Đồng Nai

Ngày 15/08

Ngày 14/08

Ngày 15/08

Ngày 14/08

Mủ tươi dạng nước, đ/TSC

399

398

400

399

Mủ đông (tạp chén), đ/kg

1900019100

19000

Giá cao su thành phẩm tại một số thị trường  trong tuần

Chủng loại/Địa phương

Bình Phước/Tây Ninh

Đồng Nai/Bình Dương

Ngày 15/08

Ngày 14/08

Ngày 15/08

Ngày 14/08

RSS1

50600

50400

-

-

RSS3

49700

49500

-

-

SVR 3L

-

-

49000

48800

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 14/08

Ngày 13/08

Ngày 14/08

Ngày 13/08

SMR CV, cent/kg

275.00

275.35

277.80

278.15

SMR L, cent/kg

243.50

243.95

245.95

246.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

528.00

527.50

533.50

533.00

Giá cao su kỳ hạn tháng 8 tại Tocom và Thượng Hải

 

Ngày 14/08

Ngày 13/08

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

261.1

259.9

0.2

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

18230

18210

20

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ