logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

3 phương án tăng trưởng kinh tế 2012 17/07/2012

Hiện có nhiều dự báo khác nhau về tốc độ tăng GDP cả năm 2012. Mục tiêu đề ra từ đầu năm theo Nghị quyết của Quốc hội là 6- 6,5%, gần đây được xác định là 6% - cận dưới của mục tiêu được đề ra ban đầu.

Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế dự báo ở mức 5,2- 5,7%. Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia đưa ra mức dự báo tăng 5,3- 5,6%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự báo tăng 5,4- 5,7%...

Căn cứ vào số gốc so sánh là năm 2011, kết quả 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, Báo điện tử Chinhphu.vn nêu 3 phương án dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng cuối năm như sau.

Phương án 1: cả năm tăng 6%. Theo đó, tốc độ tăng GDP năm 2012 vừa cao hơn tốc độ tăng 5,89% của năm 2011, vừa đạt được cận dưới của mục tiêu năm 2012 đề ra.

Theo phương án này, tốc độ tăng GDP trong 6 tháng cuối năm tính ra phải đạt 7,29%.

Đây là tốc độ tăng quá cao. Do tốc độ tăng dù quý II đã cao hơn của quý I (tăng 4,66% so với 4,0%), nhưng tính chung 6 tháng mới tăng 4,38%, nên việc tăng 7,29% trong 6 tháng cuối năm là không khả thi.

Vì thế, nếu cứ chạy theo tốc độ tăng trưởng bằng mọi giá, thì lạm phát cao rất có thể quay trở lại từ cuối năm nay đến sang năm. Trong khi đó, mục tiêu đề ra cho năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…; 6 tháng cuối năm vẫn kiên định và nhất quán với mục tiêu đề ra cho cả năm; năm 2013, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát vẫn là mục tiêu cơ bản, mang tính chất nền tảng của tăng trưởng và phát triển bền vững.

Phương án 2: cả năm tăng 5,4- 5,7%. Theo đó, tốc độ tăng GDP năm 2012 vừa thấp hơn tốc độ tăng của năm 2011 và cũng là tốc độ tăng thấp nhất trong 3 năm qua (cao hơn tốc độ tăng 5,32% của năm 2009), đồng thời cũng thấp hơn tốc độ tăng theo mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Tuy nhiên, theo phương án này, tốc độ tăng GDP trong 6 tháng cuối năm tính ra phải đạt từ 6,2% đến 6,76%. Đây là tốc độ tăng cao, cũng không dễ dàng đạt được, nếu không có sự phấn đấu quyết liệt hơn nữa.

Phương án 3: cả năm tăng 5,2- 5,3%. Theo đó, tốc độ tăng GDP năm 2012 thấp nhất tính từ năm 2000 đến nay, thấp hơn cả “tốc độ đáy” 5,32% của năm 2009 - năm vừa chịu ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, vừa do hiệu ứng phụ của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa để thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát.

Năm nay, mặc dù kinh tế thế giới không suy thoái như 2009, nhưng ở trong nước, nguồn lực tích lũy từ trước của các doanh nghiệp bị cạn kiệt hơn năm 2009, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn nhiều hơn, nên có thể tăng thấp hơn năm 2009 là có thể lý giải được và cũng có thể được coi là hợp lý trong điều kiện đầu tư và tiêu dùng co lại; trong điều kiện tiếp tục khởi động cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; trong điều kiện tiếp tục kiên định và nhất quán với mục tiêu đề ra từ đầu năm, trong đó ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản, mang tính nền tảng của tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo phương án này, tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm tính ra cũng phải đạt 5,87- 6,06%. Việc tăng với tốc độ này trong 6 tháng cuối năm cũng là khá cao so với tốc độ tăng 4,38% của 6 tháng đầu năm.

Nguồn Chinhphu.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ