logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Chủ động ứng phó với tình hình giá cao su giảm 17/07/2012

Hội đồng định giá cao su VRG vừa có cuộc họp mở rộng nhằm phân tích do đâu giá cao su thời gian gần đây liên tục giảm, đồng thời đề ra chiến lược bán hàng phù hợp trong tình hình thị trường tiêu thụ đang không thuận lợi.

Giá cao su giảm bình quân 1 triệu đồng/tấn kể từ cuối tháng 5/2012

Đến ngày 22/6, toàn VRG đã tiêu thụ 113.493 tấn mủ các loại. Trong đó, xuất khẩu (XK) và uỷ thác XK 51.998 tấn (30,5% KH năm), tiêu thụ nội địa 61.495 tấn (37,7% KH).

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, giá cao su có xu hướng giảm dần. Cụ thể, gia bán tuần đầu tháng 5 là 75 triệu đồng/tấn, sau đó giảm dần xuống mức 72 triệu đồng/tấn. Nếu như bước qua tuần đầu của tháng 6, giá cao su còn cầm cự được ở ngưỡng 70 triệu đồng/tấn thì các tuần tiếp theo, giá giảm bình quân 1 triệu đồng/tấn/tuần và chính thức rớt xuống mức dưới 70 triệu đồng/tấn trong các tuần tiếp theo.

Theo lãnh đạo VRG, tính đến cuối tháng 6, giá bán bình quân của các công ty cao su trực thuộc VRG đạt từ 70-75 triệu đồng/tấn là khá tốt. Tuy nhiên, có một số công ty có mức giá bán bình quân dưới 70 triệu đồng/tấn do tỉ lệ XK hợp đồng dài hạn (HĐDH) thấp.

Về nguyên nhân khiến tình hình tiêu thụ cao su gặp bất lợi khiến giá giảm, là do tình hình khủng hoảng nợ công tại các nước thuộc khu vực đồng Euro (Eurozone) chưa được giải quyết đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế Châu Á thông qua giao dịch mua bán yếu, các thị trường hàng hóa bấp bênh và các nhà đầu tư lo lắng .Giá dầu thô có xu hướng giảm cũng tác động bất lợi đến giá cao su. Nguyên nhân khác là do Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, cắt giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn 7,5% trong năm nay so với mức 9% năm 2011. Thêm vào đó, Trung Quốc - bạn hàng mua cao su lớn nhất của VN, tiếp tục phong tỏa khu vực biên giới khiến lượng cao su XK theo đường tiểu ngạch sụt giảm mạnh.

Cần tăng cường các hợp đồng dài hạn, mở rộng thị trường và đa dạng hoá khách hàng

Đối với các công ty có tỉ lệ tiêu thụ bằng các HĐDH có giá bán dưới 70 triệu đồng/tấn, theo ông Trần Ngọc Thuận - TGĐ VRG kiêm Chủ tịch Hội đồng giá cao su, các công ty này cần nghiêm túc xem lại chiến lược bán hàng, hình thức bán hàng, đặc biệt là trong tình hình thị trường hiện nay. TGĐ hết sức lưu ý về tiêu thụ, các công ty khu vực miền Đông phải đảm bảo ký kết HĐDH bằng tối thiểu 60% sản lượng của công ty, trong đó 80% phải XK. Tỉ lệ này đối với các công ty Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung là 40% sản lượng HĐDH, XK là 60%.

TGĐ chỉ đạo các công ty kiên quyết thực hiện các HĐDH đã ký trong năm 2012. Nếu khách hàng truyền thống có khó khăn trong việc thực hiện HĐDH và họ có nhu cầu, các công ty xem xét nên bán thêm hợp đồng chuyến với giá và các điều kiện khác do TGĐ các công ty thành viên quyết định. VRG giao Ban Xuất nhập khẩu VRG hỗ trợ các công ty có sản lượng nhỏ, thị trường tiêu thụ và khách hàng hạn chế, bằng nhiều hình thức khác nhau (hợp đồng mua bán hoặc ủy thác XK) theo hướng tăng cường XK và ký kết tiêu thụ bằng các HĐDH.

Về giá thu mua mủ cao su tiểu điền, VRG giao giám đốc các đơn vị thành viên tự quyết và chịu trách nhiệm về thu mua. Các đơn vị có thể thành lập hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền để định giá linh hoạt, đảm bảo thu mua hoàn thành kế hoạch 40.000 tấn trong năm nay.

Bên cạnh chiến lược bán hàng, VRG cũng chỉ đạo các công ty thành viên cần đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, nhất là các công ty ở Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung và đáp ứng yêu cầu về mẫu mã, bao bì của khách hàng.

Về định hướng thị trường trong tương lai, cần chú trọng cơ cấu lại chủng loại sản phẩm cho phù hợp với thị trường, đồng thời tăng cường mở rộng thị trường mới, khách hàng mới để giảm dần phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Giá sàn là giá thấp nhất để các công ty có thể tiêu thụ được. Theo VRG, trong tình hình hiện nay, giá sàn sẽ bám sát tất cả các thị trường, trong và ngoài nước, có cân nhắc khi có sự chênh lệch lớn giữa giá sàn bán chuyến và giá sàn theo HĐDH.

Theo VRG, khi giá bán xuống dưới 67 triệu đồng/tấn, VRG sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch về giá thành sản xuất và giá bán bình quân cho phù hợp.

Cùng với đó, VRG tiếp tục đề xuất trình Chính phủ và các Bộ ngành liên quan về việc cần có cơ quan quản lý chất lượng cao su XK chung cho cả nước nhằm đảm bảo cao su VN luôn được ổn định. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính miễn, giảm thuế XK cho mặt hàng cao su li tâm (Latex) và cao su hỗn hợp.

Phú Vinh

Sẽ thu mua cao su dự trữ nếu giá giảm xuống dưới 3.000 USD/tấn

VRG cho biết nếu giá cao su thị trường xuống dưới 3.000 USD/tấn, VRG sẽ nghiên cứu sử dụng các nguồn vốn (vay ưu đãi của Chính phủ, của Quỹ bảo hiểm XK cao su…) để mua dự trữ khoảng 100.000 – 200.000 tấn cao su.

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ