logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Góp ý về thuế NK sản phẩm cao su 08/11/2013

Góp ý về thuế NK sản phẩm cao su

Cụ thể, đối với mặt hàng cao su thiên nhiên chủng loại latex được cô đặc bằng ly tâm (HS 4001.10.11 và 4001.10.19) đang có thuế NK bằng 0% được dự kiến điều chỉnh lên 3% để khuyến khích sử dụng hàng trong nước, VRA thống nhất với phương án này.

Đối với cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật TSNR 10 và TSNR 20 có mã HS 4001.22.10 và 4001.22.20 hiện đang có thuế NK từ 3% - 4,5%, đề nghị giảm xuống còn 0% vì sản lượng trong nước của các chủng loại này không đủ cho các nhà sản xuất lốp xe, nhất là cho lốp radial toàn thép.

Đối với cao su thiên nhiên từ Lào, Campuchia do DN Việt Nam đầu tư trồng, NK về Việt Nam để phục vụ sản xuất, chế biến, kinh doanh, VRA đề nghị giảm xuống còn 0%.

Ngoài ra, mặt hàng cao su tổng hợp có mã HS từ 4002.11 đến 4002.91 đang có thuế NK bằng 0% được dự kiến điều chỉnh lên 3% để khuyến khích sử dụng hàng trong nước, VRA chưa thống nhất phương án này vì hiện nay ở Việt Nam chưa có DN, nhà máy nào sản xuất cao su tổng hợp. Vì vậy Hiệp hội kiến nghị áp dụng mức thuế NK đối với các mặt hàng cao su tổng hợp là 0%.

Đối với mặt hàng cao su tái sinh mã HS 4003 đang có thuế NK bằng 0% được dự kiến điều chỉnh lên 3% để khuyến khích sử dụng hàng trong nước, VRA thống nhất phương án này vì sản lượng cao su tái sinh trong nước đang tăng giúp giảm chất thải rắn ra môi trường từ sản phẩm cao su sau sử dụng.

Về tình hình XK, VRA cho biết XK cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 10-2013 ước đạt 120.000 tấn, trị giá khoảng 267 triệu USD, đơn giá bình quân ước đạt 2.225 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2012, tăng 24,5% về lượng, 2,9% về giá trị nhưng giảm mạnh 40,5% về giá.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, Việt Nam XK ước đạt 846.453 tấn cao su thiên nhiên, đạt khoảng 1,98 tỉ USD, đơn giá bình quân ước đạt 2.351 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, XK cao su thiên nhiên tăng nhẹ 3,8% về lượng, giảm 13,7% về kim ngạch XK và đơn giá bình quân giảm 16,9%.

Theo Hải Quan - Duy Quang

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ