logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu cao su 10 tháng gần 2 tỷ USD 06/11/2013

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 10/2013 ước đạt 120.000 tấn, trị giá khoảng 267 triệu USD, đơn giá bình quân ước đạt 2.225 USD/tấn.

Như vậy, so với tháng 9, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 10 tăng 2,0% về lượng, tăng 0,6% về giá trị và tăng 3,8% về giá. So với cùng kỳ năm trước, cao su thiên nhiên xuất khẩu tăng 24,5% về lượng, tăng 2,9% về giá trị nhưng giảm mạnh 40,5% về giá.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 846.453 tấn, giá trị kim ngạch 1.989,7 triệu USD, đơn giá bình quân ước đạt 2.351 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng nhẹ 3,8% về lượng, giảm 13,7% về kim ngạch xuất khẩu và đơn giá bình quân giảm 16,9%.

http://gafin.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ