logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Gạo, cao su được vay vốn tín dụng xuất khẩu 04/11/2013

Thực tế, hiện nay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng đang cho vay đối với mặt hàng gạo với số doanh số cho vay gần 2.000 tỷ đồng theo chương trình hợp tác của Chính phủ.

Nghị định thay thế Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đang được lấy ý kiến. Bộ đề xuất loại bỏ, đồng thời cũng bổ sung một số dự án được vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu.

Đồng thời, đối với các danh mục mặt hàng được vay vốn tín dụng xuất khẩu, Bộ Tài chính đề xuất loại bỏ nhóm các mặt hàng như bóng đèn, tàu biển do mặt hàng bóng đèn kim ngạch xuất khẩu nhỏ. 

Mặt hàng tàu biển thực tế không triển khai được do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhu cầu vay vốn và năng lực thực hiện của các nhà máy đóng tàu trong nước còn hạn chế.

Bộ Tài chính đã đề xuất loại bỏ một số dự án được vay vốn tín dụng đầu tư như: Dự án đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới và thiết bị trong lĩnh vực xã hội hóa văn hóa và thể thao; Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao do các dự án này có tính thương mại cao, không cần Nhà nước hỗ trợ.

Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50MW thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản…

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất thêm những dự án được vay vốn tín dụng đầu tư là nhà máy chế biến thủy-hải sản sử dụng công nghệ cao; nhà máy sản xuất muối công nghiệp; dự án sản xuất các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn; dự án thủy điện có công suất từ 50MW trở lên đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn…

Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (đơn vị thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước). Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nguồn Đất Việt

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ