logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG và CĐ Cao su VN phát động “Thi đua nước rút về trước kế hoạch năm 2013” 02/10/2013

Về tiêu chuẩn và nội dung thi đua, đối với các công ty trồng, khai thác chế biến cao su, tập thể phấn đấu hoàn thành vượt mức KH sản lượng khai thác được giao trong năm từ 5% trở lên. Hoàn thành tiến độ trồng mới, tái canh, đảm bảo chất lượng vườn cây; đảm bảo khai thác đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Triệt để thực hành tiết kiệm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho NLĐ. Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ sản phẩm trên vườn cây, nhà máy. Bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động. Đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý cho NLĐ; không để xảy ra tình trạng mất ổn định trong sản xuất và đời sống CBCNVC-LĐ.

Về cá nhân, đối với CN khai thác, phấn đấu cạo hết cây trong phần, tận thu hết mủ, cạo đúng quy trình kỹ thuật. Thực hành tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm, vượt mức cao nhất KH, chấp hành tốt nội quy an toàn lao động.

Đối với CN chế biến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chế biến vượt sản lượng so với KH được giao, đảm bảo chất lượng mủ theo quy định, thực hiện tốt nội quy an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Đối với CN chăm sóc, trồng mới, đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, phấn đấu tỷ lệ cây sống 100%, chăm sóc cây phát triển tốt, thực hiện tốt nội quy lao động của đơn vị.

Đối với CBCNVC-LĐ các ngành nghề khác, thực hiện tốt nội quy trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Đối với tập thể các đơn vị hành chính sự nghiệp - dịch vụ công nghiệp, hoàn thành xuất sắc KH và nhiệm vụ công tác được giao. Đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động.

Với cá nhân, thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể.

Về hình thức khen thưởng, đối với Tập đoàn, Ban lãnh đạo VRG sẽ trao tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các đơn vị vượt KH theo quy định. Đối với CĐ Cao su VN, tặng bằng khen, kèm theo tiền thưởng từ 10 triệu đến 35 triệu đồng cho những đơn vị về trước KH SXKD năm 2013.

Ngoài ra, kết thúc đợt thi đua 4 tháng cuối năm 2013, BCH CĐ các công ty, đơn vị phối hợp với chuyên môn xem xét bình chọn những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua nước rút về trước KH năm 2013 đề xuất CĐ Cao su VN khen thưởng.

T.S

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ