logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Bình Long học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII 12/08/2016

Đồng chí Lê Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty yêu cầu đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ công ty.

. Báo cáo viên Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh trình bày những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Báo cáo viên Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh trình bày những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Tuyết Minh – Báo cáo viên Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày và phân tích những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp đó, đồng chí Trần Tuyết Minh cũng đã trình bày những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ chủ chốt công ty, đơn vị cơ sở tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Cán bộ chủ chốt công ty, đơn vị cơ sở tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty đã thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua hội nghị này giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty và các đơn vị cơ sở nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/gan-150-can-bo-chu-chot-cao-su-binh-long-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xii.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ