logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG sẽ trồng mới hơn 20.000 ha cao su ở Campuchia trong năm 2014 30/09/2013

Để biểu dương thành tích này, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển Cao su Campuchia (Ban K) do TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chủ trì ngày 12/9, đã thống nhất sẽ tổ chức cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các đơn vị thành viên ở CPC đi tham quan và học tập nước ngoài.

Trồng mới 20.692ha trong năm 2013

Các đơn vị thành viên tại CPC đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch khai hoang, trồng mới đạt 20.692ha trong năm 2013 (vượt 102% so với kế hoạch). Đặc biệt là Ban K, Văn phòng Đại diện của VRG tại CPC, các Cụm I, II, III đã tập trung trong chỉ đạo, phối hợp và trao đổi thông tin kịp thời để cùng tháo gỡ các khó khăn, rào cản giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian tới, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận yêu cầu văn phòng đại diện VRG, các đơn vị thành viên tiếp tục thắt chặt công tác điều hành quản lý, tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, vận động tuyên truyền đội ngũ công nhân, người lao động không tụ tập đông người, đề phòng các phần tử xấu lôi kéo gây mất trật tự trong vùng dự án, bình tĩnh và linh hoạt trong giải quyết các vấn đề phát sinh, tiếp tục theo dõi, đánh giá và có báo cáo kịp thời đối với lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề phát sinh có liên quan trong giai đoạn CPC thành lập Chính phủ mới.

Bổ sung nhân sự cho ban K

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao hoạt động của Ban K trong thời gian qua, đã kịp thời tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Tập đoàn trong chỉ đạo công tác điều hành sản xuất hiệu quả, đề ra các giải pháp hợp lý, các chiến lược phát triển trung và dài hạn phù hợp với tình hình thực tế để giải quyết các khó khăn và các vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển 100.000ha cao su của Tập đoàn tại Campuchia. VRG sẽ bổ sung nhân sự cho Ban K để đáp ứng nhu cầu hoạt động trong thời gian tới.

Các vấn đề giải quyết trong thời gian tới

Kết luận tại cuộc họp Ban K, ông Thuận yêu cầu công việc cụ thể: Ban Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì và phối kết hợp với Văn phòng Đại diện tại CPC tập trung đẩy nhanh công tác chuyển đổi pháp nhân cho các đơn vị thành viên trong thời gian tới. Ban Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Ban Tài chính Kế toán đề xuất phương án giải quyết thủ tục liên quan đến pháp nhân tại VN, đồng thời đảm bảo với quy định pháp luật hiện hành của nước sở tại đối với các trường hợp có quy mô diện tích tô nhượng hơn 10.000ha.

Ban Quản lý Kỹ thuật tổ chức đánh giá công tác trồng mới năm 2013 và công tác chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản của các đơn vị thành viên, báo cáo rõ nguyên nhân và giải pháp kỹ thuật cụ thể đối với các trường hợp: một số diện tích vườn cây năm thứ 5 (trồng năm 2008) rụng lá rồi chết với quy mô lớn, tỷ lệ trồng dặm tại mốt số đơn vị tương đối cao. Ban Quản lý Kỹ thuật phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su VN nghiên cứu và đề xuất các tiêu chuẩn quy định cụ thể về rừng khộp nghèo, đất không phù hợp để phát triển cao su nhằm giúp các đơn vị có căn cứ thực hiện, tham mưu tháo gỡ khó khăn về thủ tục yêu cầu khảo sát phân hạng đất trước khi khai hoang đối với khu vực có thổ nhưỡng phủ hợp (không phải rừng khộp).

Do khối lượng trồng mới của các đơn vị tại CPC là rất lớn (hơn 20.000ha), vì vậy, Ban Quản lý Kỹ thuật phải tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá cụ thể công tác chuẩn bị trồng mới 2014 của các đơn vị. Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác khai hoang gối vụ và công tác giống đảm bảo cơ cấu giống phù hợp, đúng quy trình kỹ thuật. Các đơn vị phải xây dựng phương án triển khai cụ thể, có giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch trồng mới năm 2014 tại CPC. Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ các đơn vị có quy mô diện tích trồng mới lớn.

Ban Quản lý Kỹ thuật phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su VN tham mưu đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn về cách tổ chức khai thác, chế độ cạo và biện pháp kích thích mủ hợp lý đối với các vườn cây cao su chuẩn bị đưa vào khai thác tại CPC phù hợp với tình trạng lao động không ổn định hiện nay tại các vùng dự án. Ban K tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên có phương án tổ chức sản xuất hợp lý, cố gắng đẩy nhanh công tác chăm sóc vườn cây trồng mới, vườn cây kiến thiêt cơ bản trước khi công nhân, người lao động Khmer về quê đón lễ P’Chum Ben truyền thống. Đặc biệt, chủ động phối kết hợp với Tổ chức Nhân chứng Toàn cầu (Global Witness) trong việc rà soát, thảo luận, tham vấn mức độ hài lòng của người dân xung quanh vùng dự án về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất của VRG tại CPC.

Ngọc Cẩm

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ