logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá cao su thế giới ngày 26/9/2013 27/09/2013

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 26/9

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 26/09

Ngày 25/09

Ngày 26/09

Ngày 25/09

SMR CV, cent/kg

278.10

277.85

280.95

280.70

SMR L, cent/kg

249.20

249.40

251.75

251.95

Latex (Iso 2004), sen/kg

547.00

548.50

552.50

554.00

Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 10 tại Tocom và Thượng Hải chốt phiên ngày 26/9

Ngày 26/09

Ngày 25/09

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

261.1

260.9

0.2

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

18390

18470

-80

Nguồn: Tocom và Shfe

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ