logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ngành công nghiệp cao su Trung Quốc xác định 10 chiến lược phát triển 27/09/2013

Tuy nhiên, ngành công nghiệp cao su Trung Quốc hiện vẫn tồn tại những vấn đề như mức tập trung ngành sản xuất thấp, nghiên cứu cơ sở yếu kém, chất lượng sản phẩm không đồng đều, trình độ quản lý lạc hậu, thương hiệu không được coi trọng.

Do đó, nhằm thực hiện mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành nước có nền công nghiệp cao su lớn mạnh trên thế giới, Hiệp hội Công nghiệp cao su Trung Quốc đưa ra 10 mục tiêu phát triển chiến lược bao gồm: Chiến lược phát triển nguyên liệu mới, chiến lược đa dạng hóa thị trường, chiến lược kinh tế cacbon thấp, chiến lược kinh tế tuần hoàn, chiến lược thương hiệu sản phẩm cao su, chiến lược hiện đại mô hình kinh doanh tiêu thụ, chiến lược cải tổ sáp nhập, chiến lược hiện đại hóa quản lý doanh nghiệp, chiến lược sáng tạo kỹ thuật và chiến lược nhân tài.

Trong đó, về mặt nguyên liệu mới cần giảm bớt tỷ trọng năng lượng hóa thạch, điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu cao su, ổn định sản lượng cao su thiên nhiên của Trung Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất và trồng cây cao su tại nước ngoài, nỗ lực thúc đẩy phát triển ngành sản xuất cây đỗ trọng, thúc đẩy phát triển ứng dụng của các loại cao su tổng hợp như cao su BR và IR; Về đa dạng hóa thị trường cần chú trọng đến việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước Trung Quốc. Tăng cường khai thác thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm ống cao su, băng dính; Về kinh tế cacbon thấp cần điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, điều chỉnh từ các sản phẩm phẩm cấp thấp đến sản phẩm cao cấp, thúc đẩy phát triển ngành sản xuất săm lốp thân thiện với môi trường, khai thác và ứng dụng các trang thiết bị tiết kiệm năng lượng…

Thu Trang

http://tapchicongthuong.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ