logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá mủ cao su tại một số tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 24/9/2013 25/09/2013

Giá mủ nước tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 24/9

Ngày

Bình Phước

Bình Dương

BRVT

Tây Ninh

Bù Gia Mập

Lộc Ninh

Phước Hòa

BRVT

Tây Ninh

21/09

415-420

415-420

410-420

415

 

22/09

415-420

415-420

410-420

415

 

23/09

420-425

415-420

410-420

415

 

24/09

415-420

415-420

410-420

415

 

Thay đổi 24/9 so 23/9

-5

0

0

0

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ