logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Số liệu thống kê ngành cao su thiên nhiên của Malaysia tháng 7/2013 23/09/2013

Sản lượng cao su thiên nhiên (CSTN) của Malaysia trong tháng 7/2013 đạt 82,885 nghìn tấn tăng 24,4% so với tháng trước nhưng giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012. Khu vực trang trại nhỏ là nhà sản xuất CSTN chính chiếm 92,5% trong khi khu vực đồn điền góp 7,5%. Kedah là nơi sản xuất CSTN lớn nhất trong khu vực đồn điền (21%), tiếp theo là Negeri Sembilan (19,7%) và Perak (15,7%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 7/2013 của Malaysia đạt 69,868 nghìn tấn tăng 12% so với tháng trước và tăng 11,4% so với tháng 6/2012. Trong đó cao su SMR chiếm 93,4% trong tổng xuất khẩu. Xuất khẩu cao su của nước này trong tháng 7/2013 chủ yếu sang Trung Quốc (chiếm 40,1%); Iran (chiếm 12,2%); Đức (chiếm 10,4%);  USA (chiếm 4,4%); Brazil (3,8%); Phần Lan (2,3%); Hàn Quốc (2,32%); Mexico (1,8%)….

Nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 7/2013 của Malaysia đạt 90,35 nghìn tấn, tăng 18,4% so với tháng trước và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập khẩu chủ yếu là cao su Latex và SMR chiếm tỷ trọng lần lượt 35,7% và 35,1%. Nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan (chiếm 51,8%) và Việt Nam (chiếm 26,6%).

Trong tháng 7/2013, tổng tiêu dùng nội địa cao cao su thiên nhiên đạt 37,910 nghìn tấn tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2012. Ngành công nghiệp găng tay cao su là ngành công nghiệp tiêu thụ cao su thiên nhiên nhiều nhất chiếm 68,9%, tiếp theo là chỉ cao su chiếm 9,4%; lốp xe và ruột chiếm 7,7%.

Tồn kho cao su thiên nhiên của Malaysia đến 31/7/2013 đạt 150,189 nghìn tấn tăng 14,7% so với cuối tháng 6/2013 và tăng 20,2% so với mức tồn kho cùng thời điểm năm 2012.

Diễn biến một số chỉ tiêu thống kê quan trọng của ngành cao su thiên nhiên của Malaysia theo từ 1/2012-7/2013, nghìn tấn

cs 20-9-2013.png

Nguồn: Cục thống kế Malaysia

 Nguồn: Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ