logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá mủ cao su tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/9/2013 13/09/2013

Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 12/9

Ngày

Bình Phước

Bình Dương

BRVT

Tây Ninh

Bù Gia Mập

Lộc Ninh

Phước Hòa

BRVT

Tây Ninh

09/09

420-425

425-430

420-430

420

425

10/09

420-425

425-430

420-430

420

425

11/09

420-425

425-430

420-430

420

420-425

12/09

420-425

420-425

415-425

420

415-420

Thay đổi 12/9 so 11/9

0

-5

-5

0

-5

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ