logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá cao su thế giới ngày 12/9/2013 13/09/2013

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 12/9

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 12/09

Ngày 11/09

Ngày 12/09

Ngày 11/09

SMR CV, cent/kg

279.70

279.00

282.50

281.80

SMR L, cent/kg

250.85

250.95

253.35

253.40

Latex (Iso 2004), sen/kg

562.50

564.00

568.00

569.50

Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 9 tại Tocom và Thượng Hải chốt phiên ngày 12/9

Ngày 12/09

Ngày 11/09

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

266.7

271.4

-4.7

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

18305

18460

-155

Nguồn: Tocom và Shfe

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ