logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá cao su thế giới ngày 11/9/2013 12/09/2013

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 11/9

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 11/09

Ngày 10/09

Ngày 11/09

Ngày 10/09

SMR CV, cent/kg

279.00

277.70

281.80

280.50

SMR L, cent/kg

250.95

250.20

253.40

252.65

Latex (Iso 2004), sen/kg

564.00

563.00

569.50

568.50

Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 9 tại Tocom và Thượng Hải chốt phiên ngày 11/9

Ngày 11/09

Ngày 10/09

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

271.4

269.8

1.6

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

18460

18760

-300

Nguồn: Tocom và Shfe

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ