logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu cao su tháng 8/2013 tăng cả về lượng và giá trị 11/09/2013

So với tháng trước, cao su xuất khẩu tăng 6,6% về lượng và tăng 6,3% về giá trị nhưng giá giảm nhẹ 0,3%. So với cùng kỳ năm trước, cao su xuất khẩu trong tháng 8/2013 tăng 18,6% về lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị và giảm mạnh 48,6% về giá.

Trong 8 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu được 637.061 tấn, đạt 1,52 tỷ USD, đơn giá bình quân đạt 2.387 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 4,4% về lượng nhưng giảm 14,3% về kim ngạch xuất khẩu và đơn giá bình quân giảm 17,9%. So với 8 tháng đầu năm 2011, cao su xuất khẩu tăng 41,4% về lượng nhưng giảm 22,0% về giá trị và giảm mạnh 44,8% về giá.

Lượng và giá trị cao su thiên nhiên xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2013

http://thoibaonganhang.vn/upload/news/minhvl/2013/09/522e9864bdd6b_medium.gif

Vũ Minh

http://www.thoibaonganhang.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ