logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy VRG triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 25/08/2022

 

Đó là nhận định của đ/c Bùi Văn Thạch – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra 543 của Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VRG, vào chiều ngày 24/8.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT Tập đoàn đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

 

Việc thực hiện Quy định 08 và Quy định 37 gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển bền vững.

 

Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết và các Quy định cán bộ, đảng viên và NLĐ Tập đoàn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nói chung, trong thực hiện Nghị quyết nói riêng. Cán bộ, đảng viên và NLĐ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mình; thẳng thắn, trung thực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy những thành tích và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định rõ các giải pháp thực hiện và thường xuyên nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại cơ quan, đơn vị mình để chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý kịp thời. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trên các trang thông tin điện tử, tập san nội bộ, hội nghị, hội thảo. Lựa chọn những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng nhằm tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

 

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT Tập đoàn đã báo cáo tại buổi làm việc

 

Cùng với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, nêu gương người đứng đầu, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế, quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng, kê khai tài sản, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số quy định của Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy, tổ chức đảng công khai kết quả kiểm tra, giám sát để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

 

Trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại đơn vị, tổ chức mình (nếu có); Ngoài ra, chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: công khai, minh bạch kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác khen thưởng, nâng lương, luân chuyển, bổ nhiệm ….

 

Công tác cán bộ ngày càng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, phát huy tính tiên phong, gương mẫu; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh.

 

Qua kiểm điểm hàng năm, BTV Đảng ủy Tập đoàn và hầu hết các cấp ủy trực thuộc là những tập thể đoàn kết, gương mẫu chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng; có tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn. Điều đó, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ủy Tập đoàn về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đ/c Bùi Văn Thạch – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng đoàn công tác biểu dương truyền thống cách mạng hào hùng 93 năm của ngành cao su Việt Nam. Cao su là cái nôi cách mạng, nhiều đ/c cách mạng lão thành đã trưởng thành từ Phú Riềng Đỏ, địa danh lịch sử của ngành cao su.

 

Đ/c Bùi Văn Thạch – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

 

Sau đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo toàn diện thông qua rất nhiều Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch chỉ đạo tại các Hội nghị Trung ương. Việc triển khai và kiểm tra việc thực hiện là những công việc thường xuyên của Đảng nhưng luôn có những đổi mới phù hợp, triển khai thực hiện quyết liệt.

 

Mục đích của đoàn kiểm tra nhằm phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, những bài học quý trong triển khai, thực hiện các nghị quyết, quy định và kết luận để rút ra bài học kinh nghiệm và nhân rộng; đồng thời kịp thời nhận diện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, nhằm xây dựng Đảng ta vững mạnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Thạch đề nghị, qua đợt kiểm tra, Đảng bộ VRG tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, gắn với tự phê bình, tự soi, tự sửa, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai các văn bản cấp trên, tăng cường công tác đào tạo, bỗi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị đối với toàn thể cán bộ công nhân viên, NLĐ tại đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng đoàn kiểm tra, đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết, Đảng ủy Tập đoàn đẩy mạnh chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, quy định của Trung ương và Chương trình hành động của đơn vị.

 

Đ/c Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Các cơ sở đảng tiếp tục nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08 và Quy định 37 bằng những chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương tới các chi bộ.

 

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và NLĐ ngày càng sâu sát hơn và cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề xã hội quan tâm được kịp thời, góp phần tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng tuyên truyền các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước trong toàn ngành.

 

Lãnh đạo VRG tặng sách lịch sử ngành cao su Việt Nam cho đoàn công tác

 

http://tapchicaosu.vn/2022/08/24/dang-uy-vrg-trien-khai-thuc-hien-tot-cac-nghi-quyet-trung-uong/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ