logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy VRG thực hiện tốt Quy định 69 – QĐ/TW của Ban Bí thư 12/07/2022

 

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW trong buổi làm việc tại VRG ngày 8/7 nhằm khảo sát việc thực hiện Quy định số 69 – QĐ/TW của Ban Bí thư. 

 

Ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Tham gia đoàn công tác còn có các ông, bà trong Ban Kinh tế TW, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Vụ Tổ chức, Vụ V, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW. 

 

Thực hiện Quy định số 69 – QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư, Đảng ủy VRG giữ vững các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đảng, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn VRG, thực hiện các mối quan hệ lãnh đạo và phối hợp công tác trong nội bộ VRG cũng như với địa phương nơi có các đơn vị thành viên của VRG đứng chân. Trên cơ sở Nghị quyết khóa VIII và IX, Đảng ủy VRG đã chỉ đạo HĐQT, Ban TGĐ đề ra các chủ trương, giải pháp đồng bộ trong quản lý điều hành. Nhờ đó tình hình SXKD của VRG có sự tăng trưởng tốt, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, tổng lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước đều vượt ở mức cao, bảo đảm quyền lợi cổ đông, chăm lo tốt đời sống NLĐ. 

 

Lãnh đạo VRG chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác

 

Thực hiện hướng dẫn số 17 – HD/BTCTW, Đảng ủy VRG đã hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức cán bộ thành Ban Tổ chức nhân sự. Hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể thành Ban Tuyên giáo Thi đua. Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ban Thanh tra Bảo vệ Quân sự thành Ban Kiểm tra Thanh tra. Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng thành Văn phòng VRG. Công tác hợp nhất các cơ quan tham mưu của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của VRG rất thuận lợi.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã biểu dương những kết quả của VRG đạt được trong những năm qua. Ông đánh giá cao Đảng ủy VRG đã thực hiện tốt Quy định 69 – QĐ/TW của Ban Bí thư trong những năm qua. Ông cũng đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy VRG tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo VRG hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/07/11/dang-uy-vrg-thuc-hien-tot/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ