logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy VRG tham dự hội nghị toàn quốc về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 13/06/2023

 

Ngày 12/6, Đảng ủy VRG tổ chức tham dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Điểm cầu VRG tham dự hội nghị

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VRG có ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, TV HĐQT; Trưởng, Phó, cán bộ nghiệp vụ Văn phòng và các Ban tham mưu Đảng ủy Tập đoàn.

 

Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn kịch ngắn về hình tượng Hồ Chí Minh: Đoàn kết là sức mạnh

 

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 của Bộ Chính trị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kết luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo.

 

Quang cảnh điểm cầu VRG

 

http://tapchicaosu.vn/2023/06/13/dang-uy-vrg-tham-du-hoi-nghi-toan-quoc-ve-ket-luan-so-01-kl-tw-cua-bo-chinh-tri/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ