logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy VRG kiện toàn Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 29/11/2022

 

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy VRG đã công bố quyết định bổ sung 4 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

BTV Đảng ủy VRG tặng hoa 4 đ/c bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đảng ủy VRG đã công bố Quyết định về việc bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương số 1022-QĐ/ĐUK ngày 31/10/2022.

 

Theo đó, bổ sung đ/c Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG; đ/c Phạm Văn Hỏi Em – Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán VRG; đ/c Trần Như Hùng – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Thị trường Kinh doanh VRG và đ/c Trần Quốc Bình – UV BCH TW Đoàn, UV BTV Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG tham gia BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/11/28/dang-uy-vrg-kien-toan-ban-chap-hanh-nhiem-ky-2020-2025/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ