logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 29/06/2023

 

Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ khoá IX (2020 – 2025), được Đảng bộ Tập đoàn tổ chức ngày 28/6.

 

Ông Trần Công Kha – Uỷ viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại đại hội

 

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ do ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, TV HĐQT VRG trình bày, Đảng bộ Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ trong bối cảnh chung khu vực và thế giới có nhiều biến động. Từ năm 2020 đến nay, tình hình chính trị toàn cầu có nhiều bất ổn. Trong khi đó, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, xung đột giữa Nga – Ukraine. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã gây hậu quả nặng nề. Hoạt động chung của tập đoàn cũng chịu ảnh hưởng lớn từ những khó khăn này. 

 

Dẫn báo cáo, ông Khương cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ qua, tác động của đại dịch và các yếu tố bất lợi của thời tiết, khí hậu, bệnh hại trên cây cao su diễn biến phức tạp. Ngoài ra, các cơ chế chính sách đối với ngành cao su chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, thị trường tiêu thụ truyền thống các sản phẩm của Tập đoàn bị ảnh hưởng do đứt gãy thương mại. Các chính sách hạn chế giao thương để kiểm soát đại dịch Covid-19 của một số quốc gia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tiêu thụ hàng hóa, tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.

 

Tuy nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn, Đảng uỷ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện chỉ đạo, triển khai, tổ chức quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX. Nổi bật trong đó là thực hiện tốt các giải pháp quản trị, điều hành. Tập thể cán bộ, đảng viên và NLĐ Tập đoàn chung sức quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững.

 

Tình kình SXKD của Tập đoàn trong nửa nhiệm kỳ đầu đạt kết quả tốt. Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, Tập đoàn khai thác được 1.329.945 tấn mủ cao su, tiêu thụ 1.555.546 tấn. Doanh thu 65.781 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13.964 tỷ đồng. Nộp ngân sách 10.435 tỷ đồng, đạt 69,57% so với Nghị quyết.

 

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, TV HĐQT Tập đoàn báo cáo tại hội nghị

 

Về công tác lãnh đạo, triển khai nghị quyết và xây dựng Đảng, Đảng uỷ Tập đoàn đã nghiêm túc, chủ động, kịp thời học tập, quán triệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX. Đảng bộ Tập đoàn và các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

 

Hàng năm, tổ chức cơ sở Đảng của Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 70%. Số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ gần 80% mỗi năm, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc trên 20% mỗi năm.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn đặc biệt quan tâm, đấu tranh, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn đã tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về vai trò của nhân dân, dân vận và công tác dân vận.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Công Kha – Uỷ viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá cao vai trò, nỗ lực của Đảng bộ Tập đoàn đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết trong bối cảnh khó khăn trong thời gian qua.

 

“Nửa cuối nhiệm kỳ vẫn còn rất nhiều khó khăn, do đó, các cấp uỷ Đảng phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Thực hiện giải pháp, tập trung hoàn thành tốt nửa nhiệm kỳ còn lại” – ông Trần Công Kha, nhấn mạnh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

http://tapchicaosu.vn/2023/06/28/dang-bo-vrg-ta%cc%a3p-trung-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chinh-tri/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ