logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII 30/11/2017

Sáng 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành  Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

 

Lãnh đạo VRG tham dự hội nghị tại điểm cầu  Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Lãnh đạo VRG tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức 4 điểm cầu trực tuyến. Phía bắc là Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT – NET (điểm cầu trung tâm), Hội trường Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (điểm cầu 2). Ở phía Nam là 2 điểm cầu ở Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và trụ sở Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam.

 

điểm cầu VRG

Hội nghị tại điểm cầu VRG

 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29-30/11. Tại 2 điểm cầu phía nam có 153 Đại biểu của 15 Đảng bộ và 17 Chi bộ VRG tham gia học tập.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chiều 29/11, đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày, làm rõ Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 30/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ trình bày 2 Nghị quyết: 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

 

Đào Phong

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/dang-bo-vrg-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-xii.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ