logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảm bảo kinh doanh có lãi, chia cổ tức cho các cổ đông 09/05/2018

 

Đây là nhấn mạnh của đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG lần thứ 12 khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, vào sáng ngày 8/5.

 

Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I/2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018 và  lấy phiếu giới thiệu nhân sự  bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quý I/2018 Đảng bộ VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành, rà soát phương án quản lý chặt chẽ suất đầu tư các dự án trồng cao su và các dự án cây trồng khác.

Chỉ đạo các công ty cao su căn cứ tình hình thời tiết và thực tế vườn cây kinh doanh để dừng khai thác mủ đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, trình trạng sinh lý vườn cây. Xây dựng kế hoạch tái canh trồng mới và tuân thủ thực hiện đúng thời vụ theo từng khu vực.

Tăng cường công tác xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, công tác kinh doanh, tiêu thụ đạt hiệu quả cao và có giải pháp nâng cao chất lượng, chủng loại sản phẩm cao su.

Tập trung triển khai quyết liệt công tác cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn theo Quyết định số 2090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Công ty mẹ VRG.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án SXKD sau cổ phần hóa. Tập trung đẩy mạnh thực hiện thoái vốn tại các đơn vị ngoài lĩnh vực sản xuất chính đảm bảo có hiệu quả và đúng quy định…

 

Đồng chí Võ Sỹ Lực –Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG triển khai công tác quý II/2018

Đồng chí Võ Sỹ Lực –Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG triển khai công tác quý II/2018

 

Quý II/2018, tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện và xem xét phê duyệt kế hoạch 2018, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch năm 2018. Tăng cường phòng chống cháy nổ vào mùa khô, khắc phục thiên tai gãy đổ vườn cây cao su và có biện pháp phòng trị bệnh vườn cây đạt hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, quản lý vốn đầu tư, quản lý tài chính để đảm bảo việc sử dụng vốn đúng quy định, có hiệu quả tại các đơn vị thành viên; Tiếp tục làm việc với đối tác liên doanh, liên kết đầu tư phát triển công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp; tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm công nghiệp thương hiệu VRG.

Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, điều kiện để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu và chuyển sang hoạt động mô hình công ty cổ phần trong tháng 5/2018

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Hỗ trợ vốn; chính sách phù hợp đối với vùng chịu tác động của thiên tai; tăng mối liên kết ngành nghề chống bán phá giá; tìm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại trong năm rất khó khăn, các đơn vị cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu mà chủ yếu là công tác cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn; Ngoài yếu tố đảm bảo về nguồn lực, doanh thu, lợi nhuận và đời sống CB. CNV, đảm bảo chia cổ tức cho các cổ đông.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị, tăng cường khối đoàn kết trong Đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 gắn chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam.

 

Hội nghị biểu quyết lấy phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị biểu quyết lấy phiếu giới thiệu  nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung kiện toàn BCH Đảng bộ VRG khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                                                                                                                                NGUYỄN LÝ

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/dam-bao-kinh-doanh-co-lai-chia-co-tuc-cho-cac-co-dong.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ