logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

ĐHĐCĐ Tập đoàn Cao Su Việt Nam: Tập trung phát triển Khu công nghiệp 12/06/2019

 

Tập đoàn đặt mục tiêu sẽ đầu tư mạnh vào các khu công nghiệp trong giai đoạn 2019-2020 và 2021-2025.

 

Đại hội cổ đông Tập đoàn Cao su Việt Nam sáng 12/6. Ảnh: Hoàng Trung.

 

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) đã diễn ra sáng ngày 12/6 tại TP HCM  với sự tham gia của 326 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông tổ chức và 322 cổ đông cá nhân, sở hữu hơn 98% vốn điều lệ.

 

Tập trung vào lĩnh vực BĐS khu công nghiệp bù lợi nhuận cao su

 

Theo báo cáo Tổng giám đốc Huỳnh Văn Bảo, năm 2018, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tập đoàn lần lượt đạt 16.273 tỉ đồng và 3.253 tỉ đồng, hoàn thành 106,4% và 91,7% kế hoạch năm. 

 

Lí do lợi nhuận không đạt kế hoạch do lĩnh vực trồng, chăm sóc chế biến mủ cao su gặp khó khăn do giá bán mủ cao su tiếp tục giảm 18% trong năm 2018. 

 

Theo ông Bảo, lĩnh vực trồng, chăm sóc chế biến mủ cao su lợi nhuận không cao do giá giảm, chỉ duy trì quy mô hiện tại không đầu tư mở rộng. Sản phẩm công nghiệp cao su lợi nhuận không cao, cạnh tranh lớn và sẽ duy trì như hiện tại.

 

Trong khi đó, lĩnh vực đang sốt hiện nay là đầu tư vào khu công nghiệp trên đất cao su có lợi nhuận cao, tiềm năng nhiều lợi thế nên sẽ đầu tư mạnh giai đoạn 2019-2020 và 2021-2025.

 

Lĩnh vực chế biến gỗ cao su lợi nhuận khá tốt và còn cơ hội nên sẽ đầu tư bổ sung, tái cơ cấu thông qua sáp nhập để tăng sức cạnh tranh. 

 

Về lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, GVR sẽ tiếp tục thử nghiệm một cách thận trọng vì rủi ro đầu ra, công nghệ sản xuất... nâng dần quy mô phù hợp với tình hình thực tế.

 

Trong thời gian ngắn hạn và định hướng trung hạn tập đoàn vẫn tập trung vào 3 lĩnh vực sản phẩm cao su, chế biến gỗ và phát triển khu công nghiệp để tạo đà tăng tốc, phát triển trong năm 2019, 2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Trong năm 2019, GVR dự kiến chi ra 2.216 tỉ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, tăng 93% so với thực hiện năm 2018.

 

Kế hoạch cho năm 2019 là doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 24.224 tỉ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2018. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.150 tỉ đồng, tăng 24%. Tỉ lệ cổ tức là 6%.

 

Tiếp tục tái cơ cấu

 

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Tập đoàn Cao Su cần phải tập trung vào các nhiệm vụ sau trong 7 tháng cuối năm: Tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh giá cao su thấp; phải thực hiện tái cơ cấu những doanh nghiệp chưa hiệu quả; rà soát lại tổ chức nhân sự hợp lý tại các đơn vị thành viên; nhanh chóng thực hiện quyết toán vốn nhà nước tại GVR; thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị phù hợp với tình hình mới.

 

Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Bảo cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục tiến hành tái cơ cấu nguồn lực của DN, bao gồm tái cơ cấu quỹ đất và thoái vốn DN. Trong đó, quỹ đất không phù hợp trồng cao su thì chuyển đổi cây trồng. Tập đoàn sẽ tiếp tục thí điểm chuyển đổi đất cao su sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

 

Về kế hoạch thoái vốn doanh ngiệp, đến 31/12/2018, Tập đoàn đã thoái vốn thu về 1.769 tỉ đồng, giá trị sổ sách 1.453 tỉ đồng, lãi 316 tỉ. Giá trị còn lại phải thoái vốn 2.227 tỉ đồng, bao gồm giá trị đầu tư 5 công ty thủy điện khoảng 1.079 tỉ đồng, chiếm 48% giá trị còn phải thoái. Mục tiêu tiếp theo, Tập đoàn sẽ cổ phần hoá các đơn vị thành viên lớn như Cao su Đồng Nai, Cao su Dầu Tiếng, Cao su Bình Long...

 

Việc quyết toán giai đoạn II để GVR hoàn toàn hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, hiện phần vốn nhà nước tại GVR đã được chuyển giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (SCIC). Ông Bảo cho biết SCIC đang hỗ trợ GVR trong việc hoàn tất các thủ tục để thực hiện sớm nhất trong năm nay.

 

Về lộ trình niêm yết cổ phiếu GVR lên HOSE, đại điện GVR cho biết việc thực hiện chậm trễ so với kế hoạch do trong năm 2018 là do có một số bất cập. GVR sẽ xúc tiến lập các hồ sơ để đến quí III/2019 có thể lên sàn HOSE.

 

Hoàng Trung

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

https://vietnambiz.vn/dhdcd-tap-doan-cao-su-viet-nam-tap-trung-phat-trien-khu-cong-nghiep-20190612083704629.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ