logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

ĐỘI XE

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM VĂN KHOA

Đội trưởng

pvkhoa@rubbergroup.vn

08) 39324235 (1727)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN VĂN HỒNG

Đội phó

tvhong@rubbergroup.vn

(08) 39324235 (1727)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ