logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

PHÒNG XỬ LÝ&THU HỒI NỢ

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

Tổ trưởng

nthnga@rubbergroup.vn

...

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HUỲNH HỒNG VĨNH

Tổ phó

hhvinh@rubbergroup.vn

...

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

ĐINH THỊ TIỂU PHƯƠNG

Tổ phó

dttphuong@rubbergroup.vn

...

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ