logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Danh sách thành viên Khu vực Miền Đông Nam Bộ
1 CTCP KCN Bắc Đồng Phú
2 CTCP Cao su Bà Rịa
3 CTCP Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng
4 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
5 CTCP Cao su Bình Long - Tà Thiết
6 CTCP VRG - Đak Nông
7 CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây
8 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
9 CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
10 Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai
11 Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
12 CTCP Cao su Đồng Phú
13 CTCP gỗ MDF VRG Dongwha
14 CTCP Kinh doanh BOT DT 741
15 CTCP Gỗ Dầu Tiếng
16 CTCP Gỗ Đồng Nai
17 CTCP Chế biến & xuất khẩu gỗ Tây Ninh
18 CTCP Cao su Hàng Gòn
19 CTCP Cao su Hòa Bình
20 CTCP Khu công nghiệp Hố Nai
21 CTCP Công nghiệp An Điền
22 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long.
23 CTCP VRG - Khải Hoàn
24 CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
25 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
26 CTCP Khu công nghiệp Long Đức
27 CTCP Khu công nghiệp Long Khánh
28 CTCP Đầu tư và Phát triển VRG - Long Thành
29 CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
30 CTCP Cao su Phước Hòa
31 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
32 CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh
33 Công ty cổ phần Chỉ sợi cao su VRG SA DO
34 CTCP Cao su Tân Biên
35 CTCP Cao su Tây Ninh
36 CTCP Chế biến gỗ Thuận An
37 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
38 Công ty cổ phần Cao su Trường Phát
39 CTCP Cơ khí Vận tải Cao su Dầu Tiếng
40 Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
41 Công ty TNHH Nghiên cứu Khoa học & SXTN Cao su Visorutex
42 Hiệp Hội Cao su Việt Nam
43 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
44 CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ