logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM


CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây
Chủ tịch HĐTV/HĐQT :   Nguyễn Văn Minh
Tổng Giám đốc:   Châu Văn Hiệp
Địa chỉ :   Km2, Đường tỉnh 769, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:   0613 770 945
Fax :   0613 771 156
E-mail :   dagiz@kcndaugiay.vn
Website :   kcndaugiay.vnn
Lĩnh vực hoạt động
Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp
Thông tin tài chính
< Trở về   
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ