logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ngày Truyền thống ngành Cao su Việt Nam

88 năm ngày truyền thống ngành cao su

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành phát triển bền vững


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2017), được VRG tổ chức trọng thể vào sáng ngày 26/10, tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tin tưởng rằng CNVC LĐ VRG tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của ngành cao su, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm lao động sản xuất; xây dựng ngành cao su phát triển bền vững.

87 năm ngày truyền thống ngành cao su

Với truyền thống, nội lực, tin tưởng ngành sẽ vượt khó thành công


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2016), được VRG tổ chức trọng thể vào sáng ngày 28/10, tại Công ty CPCS Đồng Phú, TGĐ Trần Ngọc Thuận cho rằng, tình hình hiện nay tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhìn lại truyền thống, nội lực và kinh nghiệm của ngành, chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngành CSVN sẽ vững tin vượt khó thành công.

86 năm ngày truyền thống ngành cao su

85 năm ngày truyền thống ngành cao su

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ