Công bố thông tin
   

Năm 2016

Thông tin

Các Tài liệu liên quan

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP TRỌN LÔ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY THỦY ĐIỆN

 

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-HĐTVCSVN ngày 12/08/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) về việc phê duyệt phương án chào bán và Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại Các công ty thủy điện, VRG xin thông báo về việc chào bán cổ phần của VRG và các đơn vị thành viên tại Các công ty thủy điện như sau:

1.   Tổ chức phát hành/Các công ty thủy điện:

Tên Công ty

Địa chỉ

Vốn điều lệ (đồng)

CTCP Thủy điện Geruco Sông Côn

Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

374.920.000.000

CTCP VRG - Bảo Lộc

Số 263 Hoàng Văn Thụ, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

260.213.000.000

CTCP VRG Đắk Nông

Tổ 5, đường Tôn Đức Thắng, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

297.728.000.000

CTCP VRG Phú Yên

Lô 01-11 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

324.826.000.000

CTCP VRG Ngọc Linh

Thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

65.768.000.000

2.   Ngành nghề kinh doanh chính: Vận hành, kinh doanh nhà máy thủy điện; và một số hoạt động kinh doanh khác...   

3.    Điều kiện tham dự mua cổ phần: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại Các công ty thủy điện do VRG ban hành.

4.   Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng  khoán NH TMCP Ngoại thương VN – CN Tp.HCM (VCBS HCM)

    Địa chỉ: Lầu 1, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

5.   Số lượng lô chào bán: 01 lô; trong đó Số lượng cổ phần của một lô: 110.865.236 cổ phần

6.   Giá khởi điểm 01 cổ phần của từng Công ty:

Tên tổ chức phát hành

Số cổ phần chào bán (cp)

Mệnh giá (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

Tổng giá trị theo giá khởi điểm (đồng)

CTCP Thủy điện Geruco Sông Côn

30.525.000

10.000

13.511

412.423.275.000

CTCP VRG - Bảo Lộc

21.059.132

10.000

18.566

390.983.844.712

CTCP VRG Đắk Nông

25.673.365

10.000

10.247

263.074.971.155

CTCP VRG Phú Yên

30.761.200

10.000

10.320

317.455.584.000

CTCP VRG Ngọc Linh

2.846.539

10.000

10.598

30.167.620.322

Tổng cộng

110.865.236

 

 

1.414.105.295.189

7.    Giá khởi điểm lô cổ phần: 1.414.105.295.189 đồng

8.    Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực và nộp cọc cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: Từ 08h00 ngày 19/08/2016 đến 16h00 ngày 01/09/2016 tại VCBS HCM

9.    Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: ngày 09/09/2016

10.    Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

11.    Thời gian và địa điểm đăng ký mua cổ phần: từ ngày 12/09/2016 đến 16h00 ngày 14/09/2016 tại VCBS HCM

12.    Địa điểm công bố thông tin: VRG, VCBS HCM

13.    Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự chào mua thỏa thuận và Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng: Chậm nhất 14h ngày 05/10/2016 tại VCBS HCM

14.    Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc chào bán thỏa thuận: 14h30 ngày 05/10/2016 tại VCBS HCM

15.    Thanh toán tiền mua cổ phần/hoàn trả tiền cọc không trúng thầu: Theo quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp trọn lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tại Các công ty thủy điện do VRG ban hành

16.    Các quy định khác: Theo quy định tại Quy chế chào bán

(Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán và các tài liệu có liên quan khác trên website: www.rubbergroup.vn; www.vcbs.com.vn; www.gscpower.vn; www.vrgbaoloc.com và các địa điểm công bố thông tin)

                                                                                                         Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

< Trở về