à
Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,705 22,775
EUR 25,601 25,907
GBP 28,811 29,273
HKD 2,874 2,938
JPY 200 204
CHF 23,369 23,839
AUD 17,095 17,352
CAD 17,010 17,387
SGD 16,211 16,504
THB 657 684
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
1,492,540
Untitled Document