Thông tin nội bộ
Thông báo Họp giao ban TGĐ ...
1/ Họp giao ban TGĐ lần 09 ngày 19/6/2017 - (22-06-2017)

2/ Họp giao ban TGĐ lần 08 ngày 25/5/2017 - (05-06-2017)

3/ Họp giao ban TGĐ lần 07 ngày 15/5/2017 - (22-05-2017)

Lịch Tuần ...
1/ Lịch công tác tuần 19/6 - 23/6/2017 (điều chỉnh lần 4, lúc 16, ngày 20/6) - (18-06-2017)

2/ Lịch công tác tuần 12/6 - 17/6/2017 (điều chỉnh lần 4, lúc 9g30, ngày 13/6) - (11-06-2017)

3/ Lịch công tác tuần 05/6 - 11/6/2017 (điều chỉnh lúc 11g20, ngày 05/6) - (04-06-2017)

Danh sách Văn bản VRG phát hành trong ngày ...
1/ Ngày 19/06/2017 (21-06-2017)

2/ Ngày 16/06/2017 (18-06-2017)

3/ Ngày 15/06/2017 (18-06-2017)

Văn bản VRG ...
1/ 1738/CSVN-KHĐT - Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư các dự án trồng cao su (22-06-2017)

2/ 380/QĐ-CSVN - Phân công công tác trong Ban Tổng Giám đốc (21-06-2017)

3/ 247/QĐ-HĐTVCSVN - Phê duyệt kế hoạch thanh lý cao su để tái canh năm 2018 (20-06-2017)

Nghị Quyết Hội đồng thành viên ...
1/ / Nghị quyết HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam (lần 03 năm 2017) - (10-05-2017)

2/ / Nghị quyết HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam (lần 04 năm 2017) - (10-05-2017)

3/ / Nghị quyết HĐTV Tập đoàn CNCS Việt Nam (lần 02 năm 2017) - (13-04-2017)

Văn bản Đảng Ủy ...
1/ 07-CTr/ĐU - Chương trình hành động : Thực hiện NQ số 05 và NQ số 06, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (25-05-2017)

2/ 217-HD/ĐU - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 (03-02-2017)

3/ 27-KH/TGĐU - Thực hiện Chỉ thị 04-CT/ĐUK về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới (10-02-2017)

Báo cáo tuần ...
1/ Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD đến 30/12/2016 - (03-01-2017)

2/ Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD đến 23/12/2016 - (27-12-2016)

3/ Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD đến 16/12/2016 - (19-12-2016)

Văn bản Đoàn Thanh niên ...
1/ 167-TB/ĐTN - Giới thiệu chức danh và chữ ký của đ/c Bí thư , Phó bí thư Đoàn Tập đoàn (12-06-2017)

2/ 164-CV/ĐTN - Giới thiệu đại biểu tham dự liên hoan thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác khối DNTW lần thứ IV (31-05-2017)

3/ 163-CV/ĐTN - Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (30-05-2017)

Các Hướng dẫn, Biểu mẫu, Thống kê ...

- Thông tin Công ty con 100% vốn

- Hướng dẫn lập phương án sử dụng đất

- Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT, Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

- Tài liệu hướng dẫn chế độ TCKT Campuchia

Công nghệ thông tin ...

1/ Chiến lược phát triển CNTT của Tập đoàn

1/ Quyết định ban hành Biểu mẫu Thống kê

2/ Quy chế quản lý mạng nội bộ VRG

Tin khác ...
Các Phần mềm của Tập đoàn ...

1/ Hướng dẫn thực hiện nhập thông tin dự án (theo CV 3731/CSVN-KHĐT, ngày 02/12/2016)  

2/ Phần mềm Quản lý đầu tư dự án - ISP

3/ Hướng dẫn Phần mềm BC Thống kê và Thống kê đất đai

 

 

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư phátt triển 5 năm 2006-2010 ...

 

Untitled Document