Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,700 22,770
EUR 25,237 25,539
GBP 28,589 29,047
HKD 2,874 2,938
JPY 200 204
CHF 23,083 23,547
AUD 17,057 17,313
CAD 16,895 17,270
SGD 16,189 16,481
THB 656 683
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
1,491,379
Thư viện hình ảnh Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn
Hình ảnh Ngày Hội Của Bé 1/6/2008

Untitled Document