NGÀY HỘI VĂN HOÁ THỂ THAO LẦN THỨ III - 08/10/2011