HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN CTY MẸ TẬP ĐOÀN CAO SU TRONG BUỔI
LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG - 08/04/2012