Hội thi Thợ giỏi Thu hoạch mủ ngành Cao su VN năm 2012 (11-13/12/2012)