GIẢI QUÂN VỢT CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TẬP ĐOÀN CAO SU - 30/07/2011