CHI ĐOÀN CTY MẸ TẬP ĐOÀN CAO SU HÁT VÀ MÚA LÂN CHÀO MỪNG NĂM MỚI - 31/01/2012