GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA CQ TẬP ĐOÀN VÀ CTY CS BÌNH LONG - 16/10/2011