CHI ĐOÀN CTY MẸ PHỤC VỤ VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CTY MẸ VRG - 27/08/2012