Lễ Khai thác mủ đầu tiên của CTCP Quasa Geruco tại tỉnh Savannakhet - Trung Lào