Hội nghị NLĐ Cty Mẹ - VRG 2014 và Văn nghệ Chào mừng do Đoàn CS Cty Mẹ thực hiện