Nhân dịp Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
19/5/1890 - 19/5/2014
Đoàn TN Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương và hoa tại Bến Nhà Rồng và Tượng Đài Bác